Ruim 300 soorten vaste planten en heersters met zorg gekweekt!

 
Volg ons
  • Home
  • Stichting Nollestee krijgt weer goedkeuring keurmerk kwaliteitswaarborg zorgboerderijen

Stichting Nollestee krijgt weer goedkeuring keurmerk kwaliteitswaarborg zorgboerderijen

 

Stichting Nollestee heeft op 30 november een dag bezoek gekregen van een auditor van de Federatie Landbouw en Zorg.
Hij heeft de verplichte procedures en documenten voor goede zorg bekeken van de Nollestee en Nollehof.
Door dit keurmerk voldoet de Nollestee aan de eisen van de inspectie IGJ van het ministerie van VWS.           

Kwaliteit Laat Je Zien is hét keurmerk voor zorgboerderijen. 
Het keurmerk bestaat sinds 2002 en is het branchekeurmerk van de Federatie Landbouw en Zorg. 
Het is voor, en mede door, zorgboeren ontwikkeld en helpt zorgboeren op een laagdrempelige manier om aan wet- en regelgeving te voldoen. 
Het keurmerk biedt zorgboeren de ruimte om hun unieke waarden en kwaliteiten te laten zien aan de wereld om hen heen.
Inmiddels zijn er meer dan 850 zorgboerderijen verspreid over het hele land aangesloten. 
Het keurmerk wordt onder andere door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en veel gemeenten geaccepteerd.

Zorgboeren die met het keurmerk werken zetten de deelnemers, hun welzijn en hun ontwikkelmogelijkheden voorop. 
Dit doen ze door het opstellen van een goede begeleidingscyclus en de deelnemers volop ruimte te geven om op
verschillende momenten en manieren hun mening en belangen te delen. 
Ook is er veel aandacht voor veiligheid en continuïteit.

Waar staat Kwaliteit Laat Je Zien voor?
Het keurmerk Kwaliteit Laat je Zien is opgezet om zorgboeren te ondersteunen bij het bieden van kwaliteit en het voldoen
aan alle wet- en regelgeving op de bijzondere plekken waar landbouw en zorg samen komen.
Deze plekken variëren van groot tot klein en van agrarische ondernemingen tot zorgboerderijen met een kleine moestuin.
Het keurmerk helpt zorgboeren om zich te blijven ontwikkelen en bewust keuzen te maken in hun aanbod.
Het biedt deelnemers de zekerheid dat er verantwoorde zorg wordt geboden op de zorgboerderij.
En financiers kunnen er van op aan dat zorgboeren voldoen aan het wettelijk kader.

Het keurmerk is uniek in de gelijkwaardige benadering van alle cliënten op de zorgboerderij met hun verschillende (wettelijke en financiële) achtergronden.
Er is bijvoorbeeld één klachtenregeling die voor alle cliënten geldt en er wordt overal op dezelfde wijze getoetst.
De zorgboeren maken door middel van het kwaliteitssysteem zichtbaar welke begeleiding en zorg ze bieden, aan wie en door wie.

              Certificaat keurmerk        

Het keurmerk Kwaliteit Laat Je Zien staat voor:

het belang van de deelnemers staat voorop.
het versterken kwaliteitsbewustzijn door continu te werken aan blijven kijken, leren, ontwikkelen en verbeteren.
alle deelnemers op de zorgboerderij worden gelijkwaardig benaderd en hebben gelijkwaardige rechten.
continuïteit en veiligheid.
Wie geeft Kwaliteit Laat Je Zien uit?
De Federatie Landbouw en Zorg is de keurmerkhouder en schemabeheerder en bestaat uit regionale organisaties van zorgboeren.
De Federatie L&Z spant zich in om de wet- en regelgeving die voor zorgboeren geldt om te zetten in werkbare normen voor het brede scala aan zorgboerderijen.
De uitvoering van de certificering is volledig uitbesteed aan het onafhankelijke Kwaliteitsbureau Landbouw en Zorg.
Het Kwaliteitsbureau L&Z zet onafhankelijke auditoren in, die toetsen of de zorgboerderij voldoet aan de normen.
In de normen is alle relevante wet- en regelgeving opgenomen en wordt de PDCA-cyclus toegepast op zowel cliënt- als organisatieniveau.
Het keurmerk Kwaliteit Laat Je zien wordt toegekend aan een onderneming op een locatie, deze zorgboerderijen zijn terug te vinden in het Keurmerkregister.
De zorgboerderijen kunnen binnen het keurmerk worden gecertificeerd voor Begeleiding en Wonen.

Hoe werkt de certificering?
Het keurmerk Kwaliteit Laat je Zien is de uiting van een kwaliteitssysteem waarin de geboden zorg wordt beschreven en gemeten.
Het gehele kwaliteitssysteem is opgenomen in een eigen kwaliteitsapplicatie.
In de app staan de normen, een uitgebreide toelichting en verwijzingen naar websites en voorbeelddocumenten.
De zorgboer beschrijft zijn werkwijze in het systeem en krijgt daarin feedback van een auditor.
De app is gebruiksvriendelijk, werkt ondersteunend en voldoet aan de laatste ontwikkelingen binnen wet- en regelgeving.

Een nieuwe zorgboerderij heeft maximaal één jaar de tijd om zijn werkwijze te beschrijven en schriftelijk te laten toetsen.
Wanneer de werkwijze is goedgekeurd volgt er een jaar later een audit waarbij op de zorgboerderij wordt getoetst of de werkwijze ook in de praktijk voldoet aan de norm.
Iedere drie jaar vindt er opnieuw een audit plaats. Daarnaast wordt er elk jaar in een kwaliteitsjaarverslag getoetst welke ontwikkelingen er gaande zijn op de zorgboerderij en worden verbetertrajecten opgevolgd.
Een uitgebreide versie van de toetsingscyclus staat beschreven in het Uitvoeringsreglement.

Nieuwsarchief

» 29-12-2020Stichting Nollestee krijgt weer goedkeuring keurmerk kwaliteitswaarborg zorgboerderijen
» 19-12-2020De Nollestee is weer open vanaf 14 december
» 04-12-2020Corona
» 17-10-2020Kostbaar water
» 10-10-2020Coronamaatregelen op Nollestee en Nollehof
» 26-09-2020Veel belangstelling voor de Alzheimerdag op de Nollehof
» 18-09-2020De viering van Wereld Alzheimer Dag op 19 september gaat door van 10-15 uur.
» 25-08-2020Wereld Alzheimer Dag
» 25-08-2020Fotowedstrijd
» 18-07-2020Foto´s van zorgtuin de Nollehof
» 07-07-2020Open huis zorgtuin de Nollehof
» 07-07-2020Openingstijden winkel
» 03-07-2020Nollehof werkt samen met CuraMare
» 12-05-2020De Nollehof is begonnen op 18 mei
» 26-04-2020Gebouw van de Nollehof is geplaatst (video)
» 30-03-2020Hoop
» 27-03-2020Open dagen van Nollestee afgelast
» 22-03-2020Nollestee gesloten voor dagbesteding, winkel open
» 07-03-2020Aanmelden voor de Nollehof is nu mogelijk
» 15-02-2020Open dagen

Pagina:  1 2