• winkelwagen

Ruim 300 soorten vaste planten en heersters met zorg gekweekt!

Volg ons
  • Home
  • Aanmelden en kosten

Aanmelden en kosten

Vervoer

Vervoer dient u zelf te regelen, er zijn verschillende mogelijkheden.
Bij het zorgloket van de gemeente kan een taxi-pas aangevraagd worden voor het vervoer van en naar een
dagbesteding. Verschillende vrijwilligersorganisaties, kerken en familie bieden ook ondersteuning in vervoer.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor groepsbegeleiding kunt u vergoed krijgen. Dit heeft te maken met uw indicatie.

WMO

U kunt voor groepsbegeleiding een indicatie aanvragen bij het zorgloket van de gemeente. De beoordelingstermijn bedraagt 6 weken.
U ontvangt een brief waarin staat of u deel kunt nemen aan groepsbegeleiding. U hoeft dan niets bij te betalen.
De enige kosten zijn uw eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor, CAK.

WLZ

Als u al zorg of begeleiding ontvangt in uw thuissituatie heeft u mogelijk een
WLZ-indicatie. U heeft dan recht op een aantal uren zorg en begeleiding.
Als u uzelf aanmeldt voor groepsbegeleiding, beoordeeld Nollehof  hoeveel dagdelen groepsbegeleiding binnen uw indicatie passen.
Heeft u nog geen WLZ dan kan deze worden aangevraagd bij Centraal Indicatiestelling Zorg, CIZ.

Eigen bijdrage

U kunt ook aan groepsbegeleiding deelnemen zonder indicatie. De actuele kosten per dag kunt u opvragen bij Nollehof Zorgbemiddeling.
In deze kosten is ook de maaltijd inbegrepen. 

Kwaliteit van zorg

Stichting Nollestee is aangesloten bij stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ). SZZ is de zorgaanbieder.
De zorg wordt verleend door de aangesloten zorgboerderijen.
SZZ adviseert de zorgboerderijen en controleert of er voldaan wordt aan de eisen omtrent de zorgverlening.

We zijn in bezit van het keurmerk Landbouw & Zorg. Dit is erkend door de inspectie van het ministerie van VWS. 

Aanmelden

Heeft u interesse in dagbesteding op de Nollehof, neem dan contact op met Nollehof Zorgbemiddeling.
Zij weten alles van de mogelijkheden voor u op de Nollehof.
Zij bespreken met u wat uw voorkeursdagen zijn en zoeken een plaats op basis van uw voorkeur.

Zorgtuin de Nollehof, Nolleweg 1d, 3248 LE  Melissant, Tel. 06-30614797
info@nollestee.nl.