Ruim 300 soorten vaste planten en heersters met zorg gekweekt!

 
What do you want to do ?
New mail
Volg ons
  • Home
  • Aanmelden en kosten

Aanmelden en kosten

Wat zijn de kosten?

De kosten voor groepsbegeleiding kunt u vergoed krijgen. Dit heeft te maken met uw indicatie.

Wie kan helpen?

Ketenzorg dementie:  E-mail: info@ketenzorgdementie-go.nl   Tel. 06-83678417

Stichting MEE:  E-mail: servicebureau@meeplus.nl  Tel. 0181-333507

Zorgloket gemeente GO: Tel. 140187

WMO

U kunt voor groepsbegeleiding een indicatie aanvragen bij het zorgloket van de gemeente. 
De beoordelingstermijn bedraagt 6 weken. 
U ontvangt een brief waarin staat of u deel kunt nemen aan groepsbegeleiding. 

WLZ

Als u al zorg of begeleiding ontvangt in uw thuissituatie heeft u mogelijk een WLZ-indicatie.
U heeft dan recht op een aantal uren zorg en begeleiding. 
Als u uzelf aanmeldt voor groepsbegeleiding, beoordeeld het zorgkantoor hoeveel dagdelen groepsbegeleiding binnen uw indicatie passen. 
Heeft u nog geen WLZ dan kan deze worden aangevraagd bij Centraal Indicatiestelling Zorg, CIZ.

CuraMare
Heeft u een zorgovereenkomst met CuraMare?

Stichting Nollestee heeft een overeenkomst van onderaanneming van dagbesteding met CuraMare.
Contactpersoon can CuraMare is Riëtte Keijzer. Email: r.keijzer@curamare.nl

Particuliere inkoop van zorg

U kunt ook aan groepsbegeleiding deelnemen zonder indicatie. 
De actuele kosten per dag kunt u opvragen bij Nollehof Zorgbemiddeling. 
In deze kosten is ook de maaltijd inbegrepen. 

Vervoer

Er zijn verschillende mogelijkheden:

1. U heeft via WMO indicatie vervoer
Wij regelen dan vervoer via taxibedrijf Donkersloot van u naar de Nollehof en weer naar huis.

2. U heeft geen indicatie vervoer
Dan regelt u zelf vervoer naar de Nollehof en weer naar huis.
Verschillende vrijwilligersorganisaties, mensen uit de buurt, en familie kunnen ondersteuning bieden voor vervoer.
Het kan zijn dat er vervoer gecombineerd kan worden met andere deelnemers.
Wij willen hier graag in meedenken.

Kwaliteit van zorg

Stichting Nollestee is aangesloten bij stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ). SZZ is de zorgaanbieder. 
De zorg wordt verleend door de Nollehof.
SZZ adviseert de zorgboerderijen en controleert of er voldaan wordt aan de eisen omtrent de zorgverlening.

We zijn in bezit van het keurmerk Landbouw & Zorg. Dit is erkend door de inspectie van het ministerie van VWS. 

Aanmelden

Heeft u interesse in dagbesteding op de Nollehof, neem dan contact op met de Nollehof
Zij weten alles van de mogelijkheden voor u op de Nollehof. 
Er wordt een afspraak gemaakt om te komen kijken en vertellen u alles over dagbesteding op de Nollehof.
Daarna volgt een telefonisch intake gesprek waarin we uw gegevens opnemen.
Daarna zoeken we samen een dag of dagen op basis van uw voorkeur.

Zorgtuin de Nollehof, Nolleweg 1d, 3248 LE,  Melissant, Tel. 0683-930122 info@nollehof.nl