• winkelwagen

Ruim 300 soorten planten en heersters met zorg gekweekt!

Volg ons

Informatie over Stichting Nollestee

 

De volgende gegevens staan in ons beleidsplan:
- Naam en handelsnaam
- Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer
- Contactgegevens
- Doelstelling
- Functie en namen van debestuurders
- Beloningsbeleid van bestuurders en directie

Beleidsplan
Huishoudelijk reglement bestuur.

Huishoudelijk reglement
Financieel:  
Nollestee VOF is per 1 februari 2019 overgegaan
in Stichting Nollestee. Hiernaast staat de openingsbalans.

Openingsbalans
Een overzicht van onze financiele plannen voor 
2019 - 2020 - 2021 leest u in de meerjarenbegroting.
Meerjarenbegroting