• winkelwagen

Ruim 300 soorten vaste planten en heersters met zorg gekweekt!

Volg ons
  • Home
  • Zorgtuin de Nollehof

Met zorg omringd

Nollehof-gebouw-voor     
Het gebouw is 14 m. lang en 9 m. breed. Daarachter is een groot terras van 9m. breed en 4 m. diep.
Het dak, wanden en vloer zijn extra dik geïsoleerd (rc5). Onder alle vloeren ligt elektrische vloerverwarming.
Het gebouw en heel de zorgtuin zijn toegankelijk voor rollators en rolstoelen.

Zorgtuin ‘De Nollehof’ met zorg omringd.  In één zin is het karakter van onze onderneming duidelijk;
beschermende zorg voor de ánder die in het leven een zorgende hand nodig heeft. 
Zorg in de vorm van groene dagbesteding die is bedoeld voor mensen met dementie,
mensen met gevolgen van een Niet Aangeboren Hersenletsel,
somatische klachten door een andere oorzaak en mensen die kampen met eenzaamheid.

Onder professionele begeleiding bieden we dagstructuur, aandacht,
en een zinvolle dag invulling voor hen die dit zelf niet meer kunnen organiseren of structureren. 
Dit alles in een groene omgeving en binnen een besloten belevingstuin. 

In een huiselijke setting met een gezellige woonkeuken en rustkamer biedt het team zorg op maat.
In het intakegesprek met de deelnemer en betrokkenen 
worden de wensen en zorgen geïnventariseerd zodat de zorgvraag van begin af aan duidelijk is. 

Nollehof huiskamer 
De gecombineerde woonkamer en keuken is ruim opgezet.
De stoere tafels hebben alleen in het miden een sterke poot.

De goed zittende stoelen hebben een handgreep om gemakkelijk te kunnen verzetten.

 Nollehof keuken
De open keuken is ruim opgezet zodat deelnemers mee kunnen doen met de bereiding van de warme maaltijd.
De groenten komen vers uit de eigen tuin van de Nollehof.

Nollehof kamer2 
In de tweede kamer kan gerust worden of een rustige activiteit worden gedaan.
Hier is ook het kantoor.

Nollehof bijkeuken
In de bijkeuken kan de groente worden schoongemaakt.
Mensen met een rolstoel kunnen het lage aanrecht gebruiken.

De begeleiding

Iedere dag zijn er minstens twee professionele begeleiders aanwezig. 
Zij begeleiden u, eventueel samen met stagiaires, bij de uitvoering van de 
geplande bezigheden en bieden u activiteiten aan binnen een dagprogramma. 
Op sommige dagen of dagdelen wordt er extra begeleiding geboden door een vrijwilliger. 
Het begeleidingsteam van de Nollehof bestaat uit vaste personen zodat u steeds dezelfde gezichten ziet.

  9:15-10:00  Welkom en koffie
10:00-12:00  Activiteiten volgens planning
12:10-13:15  Warme maaltijd
13:15-13:30  Opruimen, toiletbezoek
13:30-14:30  Rustige activiteit of rusten
14:00-15:00  Zingen spelletjes
15:00-15:45  Koffie
15:45-16:00  Afscheid

Nollehof toilet 1 
Ruime toiletten met een stroeve vloer.
Een koord voor snelle hulp is aanwezig.


 Nollehof toilet 2 douche
In het tweede toilet is een douche om discreet een ongelukje op te lossen.

Nollehof derde toilet
Een derde toilet is bij de ingang van het terras.

Activiteiten volgens planning

Groente snijden voor de maaltijd
Koken van de maaltijd
Wassen en strijken
In de tuin werken
Stekken en zaaien
Bloemschikken
Schilderen/andere creatieve dingen
Kruiden oogsten en drogen
Fruit oogsten 
Jam koken
Taart bakken
Bloembollen oppotten

De Nollehof: groene zorg

Al jarenlang is er onderzoek naar het effect van groene beleving op diverse gezondheidsproblemen. 
Zo is bewezen dat mensen die veel in een groene omgeving verblijven sneller herstellen,
een beter immuunsysteem hebben en positiever in het leven staan. 
De zachte fascinatie van de altijd in beweging zijnde natuur werkt in op ons onderbewustzijn. 
De belevingstuin is zo ingericht dat mensen er tot rust komen maar ook positief geprikkeld worden om in actie te komen.
De opzet van de besloten tuin is ruim en licht met brede paden.

Nollehof kruiden terras

In het eerste gedeelte is een rustgevende kruidentuin,
hier worden de zintuigen geprikkeld door te voelen, te ruiken en te proeven.
In de op hoogte gemetselde bakken is het vanuit een rolstoel of zittend op de stoel makkelijk werken en genieten.
De kruiden worden in de keuken gebruikt of gedroogd en verkocht.

Nollehof tuin   

In het tweede gedeelte is er vooral veel rust met lichte kleuren,
bloemen en wuivende grassen in een terugkerend ritme. 
Een plek die uitnodigt tot stil vallen en oude herinneringen ophalen, een goed gesprek.
De grote stoelen nodigen uit om rusten en te mijmeren.

Nollehof groentetuin

Het derde gedeelte vraagt om bewegen en actie.
Bessen die geplukt moeten worden, een slakje uit de sla vissen en het onkruid van tussen de worteltjes plukken. 
De moestuin is een plek van zorgen voor en genieten van het goede wat ons gegeven wordt.
Herinneringen komen boven en het voelt vertrouwd om er te zijn.

Nollehof hart

Het vierde gedeelte trekt de aandacht op een heel andere manier.
Stromend water, vlinders en bijen, het zachte ruisen van de bladeren, 
het prikkelt alle zintuigen maar memoreert ook aan lang geleden, aan kind zijn, spelend in het water en het zand.
In een huiselijke setting met een gezellige woonkeuken en rustkamer biedt het team zorg op maat. 
In intake gesprekken met de deelnemer en betrokkenen worden de wensen en zorgen
geïnventariseerd zodat de zorgvraag van begin af aan duidelijk is.
Nollehof grasbaan

Doel groene dagbesteding

Er is veel onderzoek gedaan naar het effect van een groene omgeving op ons welzijn en gezondheid. 
Onderzoeken waarvan we eigenlijk van oudsher de uitkomst al weten.
Buiten zijn is gezond, buiten spelen is gezond en buiten werken is gezond. 
Buiten zijn heeft een positieve invloed op ons algemeen welzijn.
Mensen die in een groene omgeving wonen zijn over het algemeen gezonder en meer ontspannen. 
Het verhoogt de concentratie en verminderd de stress.
Mensen die een operatie of een ziekte hebben gehad herstellen sneller en het leid af van de pijn. 
Door buiten te zijn bewegen we meer, vangen we meer daglicht op
en ademen verse zuurstof in waardoor er een beter hersenwerking ontstaat.

Samenzorgdag

Door de gesprekken met verschillende professionals op gebied van (dementie)zorg
valt op dat er behoefte is aan samenwerking met de mantelzorger. 
Aan de hand van een levensboek wordt geprobeerd inzicht te krijgen in de levensloop van de client. 
Voor goede zorg is het nodig dat lijnen worden door getrokken naar de privé situatie.
Dit blijkt in de praktijk moeizaam te verlopen. Mantelzorgers zijn zwaarbelast en veelal overbelast.

Het leren omgaan met de veranderde verhouding in het partnerschap of de ouder kind relatie is een moeilijk en verdrietig proces. 
Zo is het plan ontstaan om mantelzorgers te ondersteunen in de zorgverlening.
Begeleiding van de Nollehof en mantelzorgers brengen samen knelpunten in kaart en pakken ze aan. 
Want hoe leer je omgaan met veranderd gedrag en tempo en hoe leer je andere waarden belangrijk vinden voor de relatie? 
Hoe leer je om zelf toch tijd en mogelijkheden te vinden om te ontspannen en te rusten?
We bieden ondersteuning in de intensieve zorg voor de ander en,
misschien wel het belangrijkste, we bieden gelegenheid om samen dingen te doen zonder de zwaarte van zorg. 
Dus een ontspannen en begeleidde dag die samen beleefd wordt.
De ‘samenzorgdag’ willen we één keer per maand inzetten, op basis van vraag en aanbod.

Een samenzorgdag is samen doen, beleven en genieten zonder zelf te hoeven organiseren,
samen eten zonder zelf te hoeven koken, een luisterend oor zonder je te hoeven verdedigen.

Een samenzorgdag is samen zorgen omdat we samen het beste willen voor die ander en het beiden niet zonder elkaar kunnen.

Het gewone programma wordt gevolgd maar de mantelzorger kan van tevoren aangeven wat knelpunten zijn in de thuissituatie. 
Hier wordt dan gericht aandacht aan gegeven.
Tijdens het rustmoment is er gelegenheid om onder begeleiding in gesprek te gaan met lotgenoten. 

Vervoer

Er zijn verschillende mogelijkheden:

1. U heeft via WMO indicatie vervoer
Wij regelen dan vervoer van u naar de Nollehof en weer naar huis.

2. U heeft geen indicatie vervoer
Dan regelt u zelf vervoer naar de Nollehof en weer naar huis.
Verschillende vrijwilligersorganisaties, mensen uit de buurt, en familie kunnen ondersteuning bieden voor vervoer.
Het kan zijn dat er vervoer gecombineerd kan worden met andere deelnemers.
Wij willen hier graag in meedenken.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor groepsbegeleiding kunt u vergoed krijgen. Dit heeft te maken met uw indicatie.

Wie kan helpen?

Ketenzorg dementie:  E-mail: info@ketenzorgdementie-go.nl   Tel. 06-83678417

Stichting MEE:  E-mail: servicebureau@meeplus.nl  Tel. 0181-333507

Zorgloket gemeente GO: Tel. 140187

WMO

U kunt voor groepsbegeleiding een indicatie aanvragen bij het zorgloket van de gemeente.
De beoordelingstermijn bedraagt 6 weken. 
U ontvangt een brief waarin staat of u deel kunt nemen aan groepsbegeleiding.

WLZ

Als u al zorg of begeleiding ontvangt in uw thuissituatie heeft u mogelijk een 
WLZ-indicatie. U heeft dan recht op een aantal uren zorg en begeleiding. 
Als u uzelf aanmeldt voor groepsbegeleiding, beoordeeld het zorgkantoor hoeveel dagdelen groepsbegeleiding binnen uw indicatie passen. 
Heeft u nog geen WLZ dan kan deze worden aangevraagd bij Centraal Indicatiestelling Zorg, CIZ.

CuraMare
Heeft u een zorgovereenkomst met CuraMare?

Stichting Nollestee heeft een overeenkomst van onderaanneming van dagbesteding met CuraMare.
Contactpersoon can CuraMare is Riëtte Keijzer. Email: r.keijzer@curamare.nl

Particuliere inkoop van zorg

U kunt ook aan groepsbegeleiding deelnemen zonder indicatie.
De actuele kosten per dag kunt u opvragen bij Nollehof Zorgbemiddeling. 
In deze kosten is ook de maaltijd inbegrepen. 

Kwaliteit van zorg

Stichting Nollestee is aangesloten bij stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ). SZZ is de zorgaanbieder. 
De zorg wordt verleend door de Nollehof.
SZZ adviseert de zorgboerderijen en controleert of er voldaan wordt aan de eisen omtrent de zorgverlening.

We zijn in bezit van het keurmerk Landbouw & Zorg. Dit is erkend door de inspectie van het ministerie van VWS. 

Aanmelden

Heeft u interesse in dagbesteding op de Nollehof, neem dan contact op met de Nollehof
Zij weten alles van de mogelijkheden voor u op de Nollehof. 
Een gratis eerste dag om te proeven wat de Nollehof is, is dan mogelijk.

Daarna volgt een telefonisch intake gesprek waarin we uw gegevens opnemen.

Daarna zoeken we samen een plaats op basis van uw voorkeur.

Zorgtuin de Nollehof, Nolleweg 1d, 3248 LE,  Melissant, Tel. 0683-930122 info@nollehof.nl