Ruim 500 soorten vaste planten
en heesters met zorg gekweekt!

Volg ons
/
Aanmelden en kosten

Aanmelden en kosten

Wat zijn de kosten?
De kosten voor groepsbegeleiding kunt u vergoed krijgen. Dit heeft te maken met uw indicatie.

Wie kan helpen?

Zorgloket gemeente GO: Tel. 140187

Ketenzorg dementie:  E-mail: info@ketenzorgdementie-go.nl   Tel. 06 83678417

Stichting MEE:  E-mail: servicebureau@meeplus.nl  Tel. 0181-333507

WMO
U kunt voor groepsbegeleiding een indicatie aanvragen bij het zorgloket van de gemeente. U ontvangt een brief waarin staat of u deel kunt nemen aan groepsbegeleiding.

 

WLZ
Als u al zorg of begeleiding ontvangt in uw thuissituatie heeft u mogelijk een WLZ-indicatie. U heeft dan recht op een aantal uren zorg en begeleiding. Als u uzelf aanmeldt voor groepsbegeleiding, beoordeeld het zorgkantoor hoeveel dagdelen groepsbegeleiding binnen uw indicatie passen. Heeft u nog geen WLZ beschikking, dan kan deze worden aangevraagd bij
Centraal Indicatiestelling Zorg, CIZ.

Wij werken verder met meerdere organisaties op het eiland samen, voor meer informatie vragen we u om contact met ons op te nemen.

Vervoer
Er zijn verschillende mogelijkheden:

1. U heeft via WMO of WLZ indicatie vervoer
Wij regelen dan vervoer via taxibedrijf Donkersloot van u naar de Nollehof en weer naar huis.

 

 

2. U heeft geen indicatie vervoer
Dan regelt u zelf vervoer naar de Nollehof en weer naar huis. Verschillende vrijwilligersorganisaties, mensen uit de buurt, en familie kunnen ondersteuning bieden voor vervoer. Het kan zijn dat er vervoer gecombineerd kan worden met andere deelnemers.

Kwaliteit van zorg
Stichting Nollestee is aangesloten bij stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ). SZZ is de zorgaanbieder. De zorg wordt verleend door de Nollehof. SZZ adviseert de zorgboerderijen en controleert of er voldaan wordt aan de eisen omtrent de zorgverlening. We zijn in bezit van het keurmerk Landbouw & Zorg. Dit keurmerk is erkend door de inspectie IGJ van het ministerie van VWS.

Aanmelden
Heeft u interesse in dagbesteding op de Nollehof, neem dan contact op met de Nollehof. Zij weten alles van de mogelijkheden voor u of uw naaste op de Nollehof. Er wordt een afspraak gemaakt om te komen kijken en vertellen u alles over dagbesteding op de Nollehof. Als u en de medewerkers van de Nollehof tot de conclusie komen dat de Nollehof goed voor u of desbetreffend persoon kan zijn, maken we een afspraak voor een vrijblijvende en gratis dag op de Nollehof. Daarna volgt een (telefonisch) intakegesprek waarin we uw gegevens opnemen. Tot slot zoeken we samen een dag of dagen op die passend en beschikbaar zijn voor de dagbesteding.

Wanneer u vragen heeft, kunt u gerust bellen of mailen naar onderstaand nummer/mailadres. We helpen u dan graag verder!

Zorgtuin de Nollehof, Nolleweg 1d, 3248 LE,  Melissant, Tel. 0683-930122 info@nollehof.nl

Lees meer over ‘Voor wie’ →

Terug naar ‘Zorgtuin de Nollehof’