Ruim 300 soorten vaste planten en heersters met zorg gekweekt!
Volg ons
/
Aanmelden en kosten

Aanmelden en kosten

Wat zijn de kosten?

De kosten voor groepsbegeleiding kunt u vergoed krijgen. Dit heeft te maken met uw indicatie.

Wie kan helpen?

Ketenzorg dementie:  E-mail: info@ketenzorgdementie-go.nl   Tel. 06-83678417

Stichting MEE:  E-mail: servicebureau@meeplus.nl  Tel. 0181-333507

Zorgloket gemeente GO: Tel. 140187

WMO

U kunt voor groepsbegeleiding een indicatie aanvragen bij het zorgloket van de gemeente.
U ontvangt een brief waarin staat of u deel kunt nemen aan groepsbegeleiding.

WLZ

Als u al zorg of begeleiding ontvangt in uw thuissituatie heeft u mogelijk een WLZ-indicatie.
U heeft dan recht op een aantal uren zorg en begeleiding.
Als u uzelf aanmeldt voor groepsbegeleiding, beoordeeld het zorgkantoor hoeveel dagdelen groepsbegeleiding binnen uw indicatie passen.
Heeft u nog geen WLZ beschikking, dan kan deze worden aangevraagd bij Centraal Indicatiestelling Zorg, CIZ.

Particuliere inkoop van zorg is mogelijk.
Neem voor meer informatie contact met de Nollehof op: info@nollehof.nl of via tel. 0683-930122

CuraMare
Heeft u een zorgovereenkomst met CuraMare?
Stichting Nollestee heeft een overeenkomst van onderaanneming van dagbesteding met CuraMare.
Contactpersoon van CuraMare is Riëtte Keijzer. Email: r.keijzer@curamare.nl

Zuidwester-Eigenz
Heeft u een zorgovereenkomst met Zuidwester-Eigenz?
Stichting Nollestee heeft een overeenkomst van onderaanneming van dagbesteding met Zuidwester.
Contactpersoon van CuraMare is Heleen van Dijk. Email: h.v.dijk@zuidwester.org

Wij werken ook samen met andere organisaties zoals Careyn, Pameijer enz.
Neem voor meer informatie contact met de Nollehof op: info@nollehof.nl of via tel. 0683-930122

Vervoer

Er zijn verschillende mogelijkheden:

1. U heeft via WMO of WLZ indicatie vervoer
Wij regelen dan vervoer via taxibedrijf Donkersloot van u naar de Nollehof en weer naar huis.

2. U heeft geen indicatie vervoer
Dan regelt u zelf vervoer naar de Nollehof en weer naar huis.
Verschillende vrijwilligersorganisaties, mensen uit de buurt, en familie kunnen ondersteuning bieden voor vervoer.
Het kan zijn dat er vervoer gecombineerd kan worden met andere deelnemers.

Kwaliteit van zorg

Stichting Nollestee is aangesloten bij stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid (SZZ). SZZ is de zorgaanbieder.
De zorg wordt verleend door de Nollehof.
SZZ adviseert de zorgboerderijen en controleert of er voldaan wordt aan de eisen omtrent de zorgverlening.
We zijn in bezit van het keurmerk Landbouw & Zorg. Dit keurmerk is erkend door de inspectie IGJ van het ministerie van VWS.

Aanmelden

Heeft u interesse in dagbesteding op de Nollehof, neem dan contact op met de Nollehof
Zij weten alles van de mogelijkheden voor u op de Nollehof.
Er wordt een afspraak gemaakt om te komen kijken en vertellen u alles over dagbesteding op de Nollehof.
Als u en de medewerkers van de Nollehof tot de conclusie komen dat de Nollehof goed voor u kan zijn,
maken we een afspraak voor een vrijblijvende, gratis dag op de Nollehof.
Daarna volgt een (telefonisch) intake gesprek waarin we uw gegevens opnemen.
Daarna zoeken we samen een dag of dagen op binnen de beschikking voor de dagbesteding.

Zorgtuin de Nollehof, Nolleweg 1d, 3248 LE,  Melissant, Tel. 0683-930122 info@nollehof.nl