Ruim 500 soorten vaste planten
en heesters met zorg gekweekt!

Volg ons

Over Stichting Nollestee

Historie
Cor en Jolanda Joppe zijn sinds 1991 eigenaar van Boerderij de Nollestee. Deze boerderij bevindt zich aan de rand van het dorp Melissant op het eiland Goeree-Overflakkee. Van 1981 tot en met 1991 heeft Cor Joppe in maatschap met zijn ouders op de boerderij gewerkt. In 1993 zijn ze gestopt met het agrarische bedrijf dat voor het grootste deel bestond uit aardappelteelt en handel. Het was hun verlangen om zorg en ruimte te bieden aan kwetsbare mensen in de samenleving. De term zorgboerderij bestond toen nog niet maar dit was wel wat ze voor ogen hadden. Door de jaren heen is de boerderij omgebouwd en uitgebreid tot een professionele zorgkwekerij. In 2019 is zorgkwekerij de Nollestee overgegaan in Stichting Nollestee om de continuïteit te waarborgen. In 2020 is Stichting Nollestee uitgebreid met zorgtuin de Nollehof en in 2022 met Inloophuis de Voorste Vloer. In mei 2023 heeft Cor het stokje overgedragen aan Hannie Grinwis die sinds 2013 werkzaam is en sindsdien de rechterhand is geweest van Cor.

De huidige organisatie

Met een hecht team van medewerkers per locatie, stagiaires en vrijwilligers wordt op deze voormalige boerderij nu zorg geboden aan dagelijks zo’n 40-50 mensen die een helpende hand nodig hebben in hun dag en/of dagelijkse bezigheden.

De oorspronkelijke boerderij is voor een groot gedeelte omgebouwd tot zorgkwekerij. Aan de achterzijde van de boerderij zijn in de schuren verschillende werkruimtes, kantoor, kantine en koelcel gerealiseerd voor deze zorgkwekerij.  Aan de andere kant van de boerderij is in een deel van de schuur het inloophuis gerealiseerd. Aansluitend op de boerderij met schuren ligt een buitenterrein van twee hectare met daarop vijf kassen en kweekvelden, twee waterbassins, moederplantenveld, belevingshuisjes en voorbeeldborders. Dit is de algemene ontmoetingsplek voor alle drie de locaties. Aan het einde van het terrein bevindt zich het gebouw van Zorgtuin de Nollehof met aangrenzend de bijbehorende zorg- en moestuin.

   

 

Stichting Nollestee bestaat nu dus uit drie onderdelen: Zorgkwekerij de Nollestee, Zorgtuin de Nollehof en Inloophuis de Voorste Vloer. Ieder onderdeel biedt zorg aan een andere doelgroep, onze missie en visie blijft hetzelfde.

Missie
Onze missie is het bieden van beschermende zorg voor de ánder die in het leven een zorgende hand nodig heeft. Voor mensen die niet (meer) zelfstandig door het leven kunnen gaan, die een duwtje in de rug en bescherming nodig hebben. Samen vormen we een gemeenschap waarbinnen we zorg en verantwoordelijkheid dragen voor elkaar. Dit met activiteiten in een groene omgeving, wetend dat dit positief effect heeft op zowel de fysieke als mentale gesteldheid van ieder individu. Het doet er wel degelijk toe wat je doet, kan en probeert.

Visie
In onze manier van zorg verlenen staat de mens centraal, in het besef dat we allen van gelijke waarde zijn in de samenleving. Met name voor mensen die aan de zijlijn van de maatschappij staan, biedt Stichting Nollestee uitkomst met onze kernwaarden: respect, veiligheid, participatie en deelname, en als belangrijkste de liefde en medemenselijkheid. Dit vanuit een christelijk perspectief, waarbij het niet uitmaakt van welk religieuze of niet religieuze afkomst je bent.

Elke dag zetten we ons daar als teams volledig voor in.

 

Praktische informatie over Stichting Nollestee

Bestuur en RvT
De statuten voldoen aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) met het huishoudelijk reglement bestuur.

Het Bestuur bestaat uit:
Hannie Grinwis-Kastelein (voorzitter)
Rinus Struik (algemeen lid)

De Raad van Toezicht bestaat uit:
Ben Scholten (voorzitter)
Cor Buscop (secretaris)

ANBI
Stichting Nollestee heeft de ANBI status. Omdat de stichting een ANBI status heeft kan er belastingvrij geschonken worden. Zie hier: ANBI informatie over stichting Nollestee Wilt u Stichting Nollestee, en daarmee Zorgkwekerij de Nollestee, Zorgtuin de Nollehof of Inloophuis de Voorste Vloer steunen, dan kan dat door een financiële bijdrage. Een eenmalige gift kunt u overmaken naar:
NL97 RABO 0350 2386 34 t.n.v. Stichting Nollestee – giften

Wilt u stichting Nollestee voor 5 jaar belastingvrij steunen?
Dan kunnen we een periodieke overeenkomst maken.
Het formulier staat hier
Meer informatie van de Belastingdienst

We willen u voor deze financiële steun bij voorbaat hartelijk voor bedanken!

Gegevens Stichting Nollestee

Bank algemeen:
NL88 RABO 0300 6708 26 t.n.v. stichting Nollestee – zorgdiensten
Bank giften:
NL97 RABO 0350 2386 34 t.n.v. Stichting Nollestee – giften
Bank kwekerij:
NL47 RABO 0134 9709 26 t.n.v. Stichting Nollestee inzake kwekerij

Btw nr: NL8596.94.008.B01
RSIN: 8596.94.008
KVK nr: 73872016
Vestigingsnr: 0000 4187 1146

Kwaliteitskeurmerk
Stichting Nollestee streeft naar hoge kwaliteit in zorg en bedrijf. Om de kwaliteit te waarborgen maakt Stichting Nollestee gebruik van het kwaliteitskader van de Federatie Landbouw en Zorg. Onze zorglocaties krijgen jaarlijks een audit. Kijk voor meer informatie op zorgboeren.nl/kwaliteitskader

Klachtenregeling en Vertrouwenspersoon
Heeft u een klacht over Stichting Nollestee over zorg of handelingen die aan u, of aan een persoon waarvan u bewindvoerder bent, geleverd zijn? Via SZZ heeft u beschikking over een vertrouwenspersoon en een klachtenprocedure die u helpen.

Klachtenprocedure

Vertrouwenspersoon Zorg & Cliënten

Vertrouwenspersoon Medewerkers

Privacy
De volgende documenten zijn voor uw en onze privacy:

Privacyregelement

Procedure Datalekken

Voor contact met Stichting Nollestee: neem contact op