Ruim 500 soorten vaste planten
en heesters met zorg gekweekt!

Volg ons
/
Aanmelden

Aanmelden

Kennismaking
Als u interesse heeft om op de Nollestee te komen werken, maken we een afspraak voor een
rondleiding. Bij de rondleiding kunnen ouder(s), een mentor of begeleider meekomen. We drinken
dan op het gemak een bak koffie of iets anders met de groep mee om zo de sfeer van de groep te
proeven. Als er tussen ons een klik is, spreken we af om gratis een dag op de Nollestee verschillende
soorten werk te doen om zo ook in aanraking te komen met het werk.

Intake
Bij de intake kunnen ouder(s), een mentor of begeleider u helpen. U krijgt onze vragen van tevoren
zodat u hier thuis rustig over na kunt denken en alvast antwoorden kunt opschrijven. Met de
gegevens van de intake maken we een overeenkomst tussen de deelnemer en de Nollestee. Hierin
staan afspraken over de werkdagen, vrije dagen, vervoer, verzekering, medicatie, calamiteiten. In
een bijlage staan de huisregels, klachtenregeling, privacyregels, procedure bij agressie, ongewenste
intimiteiten, strafbare handelingen, gebruik van machines, procedure medicijn vertrekking,
voorgeschreven voedingen en medisch handelen. Op Zorgkwekerij de Nollestee werken we volgens
de regels van het keurmerk van de Federatie Landbouw en Zorg.

Proefperiode
We leren elkaar beter kennen in de proefperiode van zes weken. In die tijd maken we een
begeleidingsplan. Hierin beschrijven hoe we u begeleiden, wat u wilt leren, welke doelen u wilt
bereiken. Minimaal 1 keer per jaar evalueren we, samen met uw ouder(s) of mentor, het
begeleidingsplan.

     

Aanmelden
Een verzoek om werk kan rechtstreeks ingediend worden bij de medewerkers van Stichting Nollestee.
Er zijn mogelijkheden voor dagbesteding op de Nollestee met verschillende indicaties zoals WLZ,
WMO beschikking van de gemeente of op particuliere basis. Zorginstanties waar de Nollestee mee
samenwerkt zijn:

Goeree-Overflakkee Zorgloket

Stichting MEE

SZZ (Samenwerkende Zorgboeren Zuid)

Stichting Zuidwester en Zuidwester Eigenz

Stichting Sjaloomzorg

Zorghoeve Oostmoer

Woonhoeve de Schaapskooij

Het is ook mogelijk om direct, op particuliere basis, zorg op de Nollestee te krijgen.

Voor verder vragen of onduidelijkheden kunt u contact opnemen via de mail of de telefoon.
Dan helpen wij u graag verder !

 

Ga terug naar de homepagina → 

Naar aanmelden →