Ruim 300 soorten vaste planten en heersters met zorg gekweekt!
Volg ons
/
Samenzorgdag

Samenzorgdag

Door de gesprekken met verschillende professionals op gebied van (dementie)zorg valt op dat er behoefte is aan samenwerking met de mantelzorger.
Aan de hand van een levensboek wordt geprobeerd inzicht te krijgen in de levensloop van de cliënt.
Voor goede zorg is het nodig dat lijnen worden door getrokken naar de privé situatie.
Dit blijkt in de praktijk moeizaam te verlopen. Mantelzorgers zijn zwaarbelast en veelal overbelast.

Het leren omgaan met de veranderde verhouding in het partnerschap of de ouder kind relatie is een moeilijk en verdrietig proces.
Zo is het plan ontstaan om mantelzorgers te ondersteunen in de zorgverlening.
Begeleiding van de Nollehof en mantelzorgers brengen samen knelpunten in kaart en pakken ze aan.
Want hoe leer je omgaan met veranderd gedrag en tempo en hoe leer je andere waarden belangrijk vinden voor de relatie?
Hoe leer je om zelf toch tijd en mogelijkheden te vinden om te ontspannen en te rusten?
We bieden ondersteuning in de intensieve zorg voor de ander en, misschien wel het belangrijkste,
we bieden gelegenheid om samen dingen te doen zonder de zwaarte van zorg.
Dus een ontspannen en begeleidde dag die samen beleefd wordt.
De ‘samenzorgdag’ zetten we één keer per maand in, op basis van vraag en aanbod.

Een samenzorgdag is samen doen, beleven en genieten zonder zelf te hoeven organiseren,
samen eten zonder zelf te hoeven koken, een luisterend oor zonder je te hoeven verdedigen.

Een samenzorgdag is samen zorgen omdat we samen het beste willen voor die ander en het beiden niet zonder elkaar kunnen.

Het gewone programma wordt gevolgd maar de mantelzorger kan van tevoren aangeven wat knelpunten zijn in de thuissituatie.
Hier wordt dan gericht aandacht aan gegeven.
Tijdens het rustmoment is er gelegenheid om onder begeleiding in gesprek te gaan met lotgenoten.