Ruim 500 soorten vaste planten
en heesters met zorg gekweekt!

Volg ons
/
Samenzorgdag

Samenzorgdag

Door de gesprekken met verschillende professionals op gebied van (dementie)zorg valt op dat er behoefte
is aan samenwerking met de mantelzorger. Aan de hand van een levensboek wordt geprobeerd inzicht te
krijgen in de levensloop van de cliënt. Voor goede zorg is het nodig dat lijnen worden door getrokken naar
de privé situatie. Dit blijkt in de praktijk moeizaam te verlopen. Mantelzorgers zijn zwaarbelast en veelal
overbelast.

Het leren omgaan met de veranderde verhouding in het partnerschap of de ouder kind relatie is een
moeilijk en verdrietig proces. Zo is het plan ontstaan om mantelzorgers te ondersteunen in de
zorgverlening. Begeleiding van de Nollehof en mantelzorgers brengen samen knelpunten in kaart en
pakken ze aan. Want hoe leer je omgaan met veranderd gedrag en tempo en hoe leer je andere waarden
belangrijk vinden voor de relatie? Hoe leer je om zelf toch tijd en mogelijkheden te vinden om te
ontspannen en te rusten? We bieden ondersteuning in de intensieve zorg voor de ander en, misschien wel
het belangrijkste, we bieden gelegenheid om samen dingen te doen zonder de zwaarte van zorg. Dus een
ontspannen en begeleidde dag die samen beleefd wordt. De ‘samenzorgdag’ zetten we één keer per maand
in, op basis van vraag en aanbod.

Een samenzorgdag is samen doen, beleven en genieten zonder zelf te hoeven organiseren, samen eten
zonder zelf te hoeven koken, een luisterend oor zonder je te hoeven verdedigen.

Een samenzorgdag is samen zorgen omdat we samen het beste willen voor die ander en het beiden niet
zonder elkaar kunnen.

Het gewone programma wordt gevolgd maar de mantelzorger kan van tevoren aangeven wat knelpunten
zijn in de thuissituatie. Hier wordt dan gericht aandacht aan gegeven. Tijdens het rustmoment is er
gelegenheid om onder begeleiding in gesprek te gaan met lotgenoten.

Lees verder →