Ruim 500 soorten vaste planten
en heesters met zorg gekweekt!

Volg ons
/
Voor wie

Voor wie

Zorgtuin ‘De Nollehof’ met zorg omringd.  In één zin is het karakter van onze onderneming duidelijk;
beschermende zorg voor de ánder die in het leven een zorgende hand nodig heeft. Zorg in de vorm
van groene dagbesteding die is bedoeld voor mensen met beginnende dementie, mensen met
gevolgen van een CVA, NAH, of somatische klachten door een andere oorzaak en mensen die kampen met eenzaamheid.

In onze manier van zorg verlenen staat de mens centraal, in het besef dat we allen van gelijke waarde
zijn in de samenleving. En dan met name voor mensen die aan de zijlijn van de maatschappij staan.
Mensen die niet zelfstandig door het leven kunnen gaan, die een duwtje in de rug en bescherming
nodig hebben. Het doet er wel degelijk toe wat je doet, kan en probeert. Samen vormen we een
gemeenschap waarbinnen we zorg en verantwoordelijkheid dragen voor elkaar.

Lees verder →