Ruim 300 soorten vaste planten en heersters met zorg gekweekt!
Volg ons
/
Wie zijn wij

Wie zijn wij

Cor en Jolanda Joppe zijn sinds 1991 eigenaar van Boerderij de Nollestee.
Van 1981 tot en met 1991 heeft Cor Joppe in maatschap met zijn ouders op de boerderij gewerkt.

 

In 1993 zijn ze gestopt met het agrarische bedrijf dat voor het grootste deel bestond uit aardappelteelt en handel.
Het was hun verlangen om zorg en ruimte te bieden aan kwetsbare mensen in de samenleving.
De term zorgboerderij bestond toen nog niet maar dit was wel wat ze voor ogen hadden.
Door de jaren heen is de boerderij omgebouwd en uitgebreid tot een professionele zorgkwekerij.
Zij bieden de medewerkers een veilige werkplek waarbij aandacht, rust en ruimte de grootst mogelijke aandacht krijgen.

 

Het bedrijf 

Zorgkwekerij de Nollestee
De oorspronkelijke boerderij is voor een groot gedeelte omgebouwd tot zorgkwekerij.
Aan de achterzijde van de boerderij zijn in de schuren verschillende werkruimtes, kantoor, kantine en koelcel gerealiseerd.

 

Hierop aansluitend ligt een buiten terrein van ruim één hectare met daarop vier kassen, schaduwtunnel en kweekvelden,
twee waterbassins, moederplantenveld en voorbeeldborders.

 

Op de daken van de schuur liggen zonnepanelen die het bedrijf van stroom voorzien.
Het water van de daken word opgevangen in twee bassins, hierdoor beschikken we het hele jaar over regenwater.

 

Aan de achterzijde van het bedrijf aansluitend op de kantine ligt een royaal terras met overkapping.

Zorgtuin de Nollehof

In het najaar van 2019 zijn er plannen bedacht om nog een dagbestedingsproject te starten op het terrein van de Nollestee.
Een dagbestedingsproject dat zorg biedt, in een groene omgeving, aan mensen met beginnende dementie, ander hersenziektes, NAH of eenzaamheid.
In mei 2020 is deze dagbesteding gestart in een nieuw gebouwd pand en nieuw aangelegde belevingstuin.

Zorgtuin de Nollehof

In de belevingstuin en kas worden groenten geteeld voor de warme maaltijd, die samen wordt bereid.
Er wordt voor iedere deelnemer passende activiteiten gezocht. 

 

Stichting Nollestee
In 2019 is zorgkwekerij De Nollestee overgaan in Stichting Nollestee om de continuïteit te waarborgen.
In onze manier van zorg verlenen staat de mens centraal, in het besef dat we allen van waarde zijn in de samenleving.
En dan met name voor mensen die aan de zijlijn van de maatschappij staan.
Mensen die niet zelfstandig door het leven kunnen gaan, die een duwtje in de rug en bescherming nodig hebben.
Het doet er wel degelijk toe wat je doet, kan en probeert.
Samen vormen we een gemeenschap waarbinnen we zorg en verantwoordelijkheid dragen voor elkaar.

Het bestuur
Cor Joppe, voorzitter
Jolanda Joppe-Boon, penningmeester
Hannie Grinwis-Kastelein, secretaris
Peta Grootenboer-van Dijk, lid
Rinus Struik, lid

Het dagelijks bestuur
Cor Joppe is fulltime begeleider en heeft de dagelijkse leiding op het bedrijf. Hij onderhoud alle interne en externe contacten en is
verantwoordelijk voor zorg en administratie.
Jolanda Joppe is mede verantwoordelijk voor administratie en verantwoordelijk voor veiligheid binnen het bedrijf,
werkkleding en allerhande huishoudelijke zaken.
Hannie Grinwis is fulltime begeleidster en verantwoordelijk voor de dagelijkse planning en de kwekerij.
Zij begeleid stagiairs en projecten en onderhoud contact met diverse scholen.

Medewerkers
Cor en Hannie worden in de begeleiding ondersteunt door medewerkers en vaste invalkrachten.
De medewerkers hebben allen niveau 4.
Het team wordt ondersteund door stagiairs en een vaste groep vrijwilligers.