Kostbaar water

Kostbaar water en hittestress Water is kostbaar, zoet water is steeds minder voor handen daarom proberen wij er zuinig mee om te gaan. Wij vangen het water van de daken van de Nollestee op in twee grote bassins. Hierdoor hebben we jaarrond regenwater voor handen om de planten op de kwekerij te bevloeien. Wij vangen het […]