Ruim 500 soorten vaste planten
en heesters met zorg gekweekt!

Volg ons

De Voorste Vloer

Inloophuis de Voorste Vloer is een laagdrempelige voorziening voor respijtzorg en mantelzorgers, mensen die kampen met beginnende hersenproblematiek of mensen met gevoelens van eenzaamheid. Daarbij is iedereen welkom die behoefte heeft aan een sociale omgeving.

Het inloophuis werkt niet met indicatie of diagnoses, iedereen is dus welkom zonder verwijzing. Daarnaast bieden wij een re-integratieprogramma voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, en een leerprogramma voor dames met ASS.

Het inloophuis is een verlengstuk van thuis en maakt deel uit van de gemeenschap. De focus ligt op de behoeften en ervaringen van de deelnemers, en het leveren van een bijdrage aan de maatschappij. We creëren samen een huiselijke sfeer, waar veel kan, niets moet, en zorg voor elkaar centraal staat.

Volg ons op Facebook voor de maandelijkse activiteitenkalender en meer.

Aanmelden

Locatie & activiteiten

Voor wie

De Voorste Vloer