Ruim 500 soorten vaste planten
en heesters met zorg gekweekt!

Volg ons

Stichting Nollestee

Informatie over de stichting:

2021 Beleidsplan

2022 Statuten stichting Nollestee

De statuten voldoen aan de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
Huishoudelijk reglement bestuur.

Het Bestuur bestaat uit:
Cor Joppe (voorzitter)
Hannie Grinwis-Kastelein (secretaris)
Andrée Non (penningmeester)
Rinus Struik (algemeen lid)
Naomi Voogd – de Vries (algemeen lid)

De Raad van Toezicht bestaat uit:
Ben Scholten (voorzitter)
Cor Buscop (secretaris)
Martha Witkamp – Grinwis (penningmeester)

Stichting Nollestee heeft de ANBI status.
Omdat de stichting een ANBI status heeft kan er belastingvrij geschonken worden.
ANBI informatie over stichting Nollestee

Een overzicht van onze financiële plannen voor 2019 – 2020 – 2021 leest u in de meerjarenbegroting.
Wilt u Stichting Nollestee, en daarmee Zorgkwekerij de Nollestee, Zorgtuin de Nollehof of Inloophuis de Voortse Vloer steunen, dan kan dat door een financiële bijdrage.

Bank giften:
NL97RABO 0350.238.634 t.n.v. Stichting Nollestee – giften
Bank algemeen:
NL88RABO.0300.670.826 t.n.v. stichting Nollestee – zorgdiensten
Bank kwekerij:
NL47RABO.0134.970.926 t.n.v. Stichting Nollestee inzake kwekerij
Btw nr. NL8596.94.008.B01
RSIN: 8596.94.008
K.v.K. nr. 73872016
Vestigingsnr: 0000 4187 1146

Kwaliteitskeurmerk
Stichting Nollestee streeft naar hoge kwaliteit in zorg en bedrijf. Om de kwaliteit te waarborgen maakt Stichting Nollestee gebruik van het kwaliteitskader van de Federatie Landbouw en Zorg. Onze zorglocaties krijgen jaarlijks een audit. Kijk voor meer informatie op zorgboeren.nl/kwaliteitskader

Klachtenregeling en Vertrouwenspersoon
Heeft u een klacht over Stichting Nollestee over zorg of handelingen die aan u, of aan een persoon waarvan u bewindvoerder bent, geleverd zijn? Via SZZ heeft u beschikking over een vertrouwenspersoon en een klachtenprocedure die u helpen.

Klachtenprocedure

Vertrouwenspersoon Zorg & Cliënten

Vertrouwenspersoon Medewerkers

Privacy
De volgende documenten zijn voor uw en onze privacy:

Privacyverklaring

Privacyregelement

Procedure Datalekken