Ruim 500 soorten vaste planten
en heesters met zorg gekweekt!

Volg ons
/
De Voorste Vloer

De Voorste Vloer

Inloophuis de Voorste Vloer is opgezet als laagdrempelige voorziening op initiatief van de gemeente Goeree-Overflakkee en Stichting Nollestee. Het inloophuis is bedoeld voor respijtzorg en ouderen met beginnende geheugenproblematiek, mantelzorgers en mensen met eenzaamheid. Daarbij is iedereen welkom die behoefte heeft aan een sociale omgeving.

Doel en Visie
Het inloophuis is een laagdrempelige voorziening waar (jonge) mensen met geheugenklachten, chronische ziekten en eenzaamheid en hun mantelzorgers met hun vragen en behoeften terecht kunnen. Het inloophuis is een verlengstuk van thuis en maakt deel uit van de gemeenschap. Er wordt gewerkt vanuit de psychosociale benadering. Psychosociale benadering is gericht op het verbeteren van het welzijn van de individuele persoon. Hierbij ligt de focus op behoeften en ervaringen en het leveren van een bijdrage aan de maatschappij. De visie is om zo gewoon mogelijk te doen en een huiselijke sfeer te creëren met zorgvragers, zorgdragers, familie, buren, vrienden en vrijwilligers.

Het inloophuis werkt niet met indicatie of diagnoses, iedereen is dus welkom zonder verwijzing. We gaan uit van mogelijkheden, interesses, kennis en vaardigheden van de bezoekers. Het inloophuis is vóor en dóor mensen. Dat betekent dat bezoekers en vrijwilligers onder leiding van professionele zorgmedewerkers samen een thuis creëren. Een laagdrempelige ontmoetingsplek waar veel kan, niets moet, zelfredzaamheid, eigenheid en zorg voor elkaar centraal staat. Een deel van de activiteiten is gebaseerd op psychomotorische therapie met valpreventie en lichaamservaring als doel. Bij psychomotorische therapie wordt middels bewegingsgerichte en lichaamsgerichte methodieken gewerkt aan het verminderen van klachten.

Bezoekers maken niet alleen gebruik van de activiteiten en ondersteuning maar worden zoveel mogelijk actief betrokken bij het geheel. Eigen initiatieven, ideeën en kennis worden zeer gewaardeerd. Het zorgteam inventariseert ideeën en vragen en regisseert de activiteiten. De mate van betrokkenheid is afhankelijk van de persoonlijke voorkeur maar of een bezoeker anderen welkom heet, koffie zet, aardappelen schilt, een lezing over zijn of haar werk geeft of de zanggroep leidt: het werkt altijd bindend en versterkend.

Kwaliteit en Bestuur
Inloophuis de Voorste vloer valt onder verantwoordelijkheid van stichting Nollestee. De stichting voldoet aan de eisen volgens de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.

De zorg wordt verleend volgens de normen van het keurmerk “Kwaliteit laat je zien” van de Federatie Landbouw & Zorg. Dit keurmerk is erkend door de inspectie IGJ van het ministerie van VWS. Wij willen betrokken, liefdevolle zorg combineren met professionele, gecontroleerde kwaliteit.

 

Op initiatief van Gemeente Goeree-Overflakkee

Lees meer over ‘Voor wie’ →

Terug naar ‘Inloophuis de Voorste Vloer’